Transparent
redovisning

Omsorg om en hållbar och säker framtid för människa och samhälle

För Carelli är det viktigt att vårt arbete kring kvalitet och hållbarhet är synligt. Carelli Assistans utför personlig assistans till vuxna och barn med funktionsnedsättning som har rätt till insatser enligt LSS §9. Våra insatser utförs av personliga assistenter.

Värdegrund

För Carelli Assistans är det viktigt att kunden och dennes assistans är i fokus. Utifrån detta har Carelli Assistans utformat några grundtankar som ska genomsyra verksamheten.

Det är alltid kundens personliga assistans

Kunden bestämmer över assistansen och är delaktig i hur insatserna ska utformas, med utgång i kundens beslut.

Personlig assistans är avgörande i kundens liv

Som assistansbolag ska vi ge stöd i kundens rätt till assistans samt hålla en hög kvalitet i de insatser vi utför.

Vi är ett familjärt assistansbolag

Vi är tillgängliga och lyhörda med ett personligt bemötande. Då lär vi känna kunderna, deras önskemål, och hur var och en föredrar sin assistans.

Kund, assistenter och assistansbolag

Med samarbete och kommunikation möter vi varandra och tillsammans kan vi skapa en personlig assistans som är riktigt bra.

Nöjda och trygga personliga assistenter

Med assistenter som trivs på arbetet, har nära kontakt med sin chef och har rätt kompetens finns utrymme för att alltid ha kunden i fokus.