Människor som håller handen

Carelli mot diskriminering

Carelli Admin Uncategorized

I samband med Internationella dagen mot diskriminering vill vi sprida kunskap om detta men också lyfta hur vi på Carelli assistans arbetar med en inkluderande arbetsplats och samhälle.