Denna sommar väntas vara riktigt varm- här kommer lite tips på hur du ska tänka i värmen! 

Carelli Admin Uncategorized

Höga temperatur kan upplevas som väldigt jobbiga, men även vara farligt för hälsan. Äldre personer, personer med kroniska sjukdomar eller barn är särskilt sårbara. Även personer med funktionsnedsättningar är en riskgrupp. Personer med psykisk funktionsnedsättning kan ha svårare att uppfatta risken med hög värme samt kroppens signaler på vätskebrist. Personer med fysisk funktionsnedsättning behöver extra hjälp att till exempel få extra dryck eller att förflytta sig till svalare utrymmen.  Varningssignaler för vätskebrist är tillexempel trötthet, yrsel, illamående och att du kissar mindre än vanligt. Andra signaler kan vara ökad törst, torr hud, muntorrhet.  

Tips för att stå ut i värmen och värna om hälsan  

Drick mycket vatten, även om du inte är törstig  

Undvik att vara i direkt solljus under de varmaste timmarna på dagen  

Ha på dig löst sittande kläder av ljusa material 

Ta fler regelbundna pauser än vanligt  

Ät gärna vätskerik mat, såsom frukt eller grönsaker 

Den som inte kan dricka själv behöver bli påmind och uppmuntrad till detta.  

Vädra på natten 

Påminn varandra om att dricka på arbetsplatsen!  

Om du upplever att du själv eller någon annan har vätskebrist, kontakta sjukvården!  

Var uppmärksam på inomhustemperaturen! Risken för hälsoproblem ökar om utomhustemperaturen är över 26 grader mer än 3 dagar i följd 

Välj bort högintensiva aktiviteter och spar på dina krafter!  

Källa: Folkhälsomyndigheten, Sunt arbetsliv samt Kunskapsguiden