Ny VD på Carelli assistans

admin Nyheter

Hej,

Mitt namn är Anneli Åström och det är jag som har fått äran att utföra uppdraget som VD för Carelli från och med den 8 augusti. Det ser jag fram emot med spänning och tillförsikt, det ska bli väldigt roligt.

Jag har en bakgrund där jag under nästan hela mitt yrkesverksamma liv arbetat inom funktionshinderområdet, med människor som har haft insatser enligt LSS, i olika funktioner på olika nivåer, i olika organisationer.

Verksamhetsområdet står mig varmt om hjärtat, utifrån att jag vet, att om vi som arbetar för målgruppen gör ett bra arbete så kan vi bidra till att vi gör skillnad för den enskilda individen. Jag är helt övertygad om att det personliga mötet och nära relationer är nyckeln till både nöjda kunder och medarbetare. Att vi som finns runt kunden, på olika sätt och tillsammans, har fokus på kundens behov samt är engagerade, lyhörda och tillgängliga. Att alla medarbetare har den kompetens som krävs för uppdraget, att arbetsledare och chefer skapar den trivsel och goda arbetsmiljö som behövs för att medarbetare ska kunna utföra sitt uppdrag på bästa sätt.

Vänliga hälsningar

Anneli