Utbildningar för
personlig assistent

I rollen som personlig assistent är kunskap och trygghet grunden för att både du som assistent och kunden ska trivas.

Som personlig assistent är det du som varje dag gör det stora jobbet ute hos kunden. En viktig förutsättning för ett gott resultat och ett arbete som du trivs med är kunskap och trygghet. Hos oss får du mycket utbildning som stärker dig i din roll som personlig assistent.

Hur mycket utbildning du kommer få beror mycket på din kunds situation. Vi har interna webutbildningar som alla personliga assistenter går men även specifika utbildningar som skiljer sig åt beroende på behovet hos varje kund.

Våra utbildningar

Basutbildning, personlig assistans

Kursen är obligatorisk för alla nyanställda medarbetare hos Carelli assistans. Kursen syfte är att ge en grundläggande kunskap om rollen som personlig assistent,  lagstiftning,  arbetsmiljöarbete och de rutiner som finns hos Carelli assistans. Utbildningen grundar sig i Socialstyrelsens riktlinjer om vilken kompetens en person som arbetar inom personlig assistans behöver ha.

Fördjupningsutbildning för personliga assistenter

Kursen är obligatorisk för alla personliga assistenter anställda hos Carelli assistans. Kursens syfte är att ge djupare förståelse för lagstiftning, bedömningar och beslut och social dokumentation.  Personliga assistenten ska få ökad kunskap i IBIC (Individens behov i Centrum) och bemötande. 

Arbetsledarutbildning

Kursen är obligatorisk för alla arbetsledare anställda hos Carelli assistans. Kursen syfte är att ge arbetsledaren kunskap i arbetet att leda en assistentgrupp, få en god kunskap i Carelli assistans rutiner och administration, arbetslagstiftning och arbetsmiljö.

Första hjälpen

Alla medarbetare hos Carelli Assistans ska ha en giltig utbildning inom första hjälpen. En utbildning är giltig i två år. Har du redan giltig kompetens från annan arbetsgivare så behöver du inte gå denna utbildning

Brandutbildning

Brandutbildning är obligatorisk för alla medarbetare. Här får du lära dig brandsäkerhet, släcka eld med brandsläckare, samt hur ni ska utrymma kunden vid en ev brand.

Kundanpassade utbildningar

För att ge personliga assistenten rätt kunskap och känsla av trygghet i sitt arbete erbjuder vi utbildningar som är specifika utifrån vad som behövs hos varje kund, te x för att bredda er kunskap om kundens funktionsnedsättning.