Personlig assistent för barn

Att som barn ha en personlig assistent skiljer sig mot att ha en personlig assistent som vuxen, främst med hänsyn till barnperspektivet. Vi arbetar med barnperspektivet i alla delar av den personliga assistansen när det gäller barn.

Personlig assistans ska ge barnet möjligheter till ett liv som andra i samma ålder utan funktionsnedsättning, med hjälp av en personlig assistent. Ni som familj har självklart möjlighet att påverka assistansen så den passar er familj.

Vårt barnperspektiv och metod utgår från FN:s barnkonvention. Barnets bästa kommer alltid först och vi ser även till er som familj. Vi planerar assistans precis som ni vill ha den tillsammans med er föräldrar och det sätt ni anser barnet bäst kan få inflytande.
Barnets personliga assistans påverkar hela familjen, barnet, föräldrar, syskon och mor- och farföräldrar. Vi är flexibla och låter er bestämma vad ni tycker är bäst. Ni har rätt till inflytande i hela er personliga assistans, vilka personliga assistenter ni vill ska arbeta hos er, utbildning, etc

Vanliga frågor

Personlig assistans för barn